Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-08-29 10:41:01  SŁAWOMIR MAĆKOŚ

Załączono plik 593534

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2366317
user_idpuste1771199
fobject_idpuste593534
resource_idpuste17
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste19313
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-08-29 10:41:01  SŁAWOMIR MAĆKOŚ

Załączono plik 593784

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2366318
user_idpuste1771199
fobject_idpuste593784
resource_idpuste17
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste19313
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-08-29 10:41:01  SŁAWOMIR MAĆKOŚ

Załączono plik 593785

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2366319
user_idpuste1771199
fobject_idpuste593785
resource_idpuste17
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste19313
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-08-29 10:41:01  SŁAWOMIR MAĆKOŚ

Załączono plik 593840

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2366320
user_idpuste1771199
fobject_idpuste593840
resource_idpuste17
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste19313
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-08-29 10:41:01  SŁAWOMIR MAĆKOŚ

Załączono plik 593841

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2366321
user_idpuste1771199
fobject_idpuste593841
resource_idpuste17
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste19313
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-08-29 10:41:01  SŁAWOMIR MAĆKOŚ

Załączono plik 603610

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2366322
user_idpuste1771199
fobject_idpuste603610
resource_idpuste17
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste19313
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-08-29 10:41:01  SŁAWOMIR MAĆKOŚ

Załączono plik 603611

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2366323
user_idpuste1771199
fobject_idpuste603611
resource_idpuste17
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste19313
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-08-29 10:41:02  SŁAWOMIR MAĆKOŚ

Załączono plik 612877

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2366324
user_idpuste1771199
fobject_idpuste612877
resource_idpuste17
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste19313
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-08-29 10:41:02  SŁAWOMIR MAĆKOŚ

Załączono plik 612878

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2366325
user_idpuste1771199
fobject_idpuste612878
resource_idpuste17
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste19313
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-08-29 10:41:02  SŁAWOMIR MAĆKOŚ

Załączono plik 618185

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2366326
user_idpuste1771199
fobject_idpuste618185
resource_idpuste17
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste19313
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-07-10 12:36:38  SŁAWOMIR MAĆKOŚ

Utworzono zamówienie publiczne 19313 o nazwie 'Rewitalizacja obszaru funkcjonalnie związanego z Centrum Techniki, Kultury i Przedsiębiorczości i budową drogi rowerowej w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja Miasta Jasła w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego” oś priorytetowa 6. Spójność przestrzenna i społeczna, 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej – konkurs ogólny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz budowa miejsc postojowych Kiss&Ride przy Szkole Podstawow'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste19313
namepusteRewitalizacja obszaru funkcjonalnie związanego z Centrum Techniki, Kultury i Przedsiębiorczości i budową drogi rowerowej w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja Miasta Jasła w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego” oś priorytetowa 6. Spójność przestrzenna i społeczna, 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej – konkurs ogólny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz budowa miejsc postojowych Kiss&Ride przy Szkole Podstawow
contract_subjectpusteRewitalizacja obszaru funkcjonalnie związanego z Centrum Techniki, Kultury i Przedsiębiorczości i budową drogi rowerowej w ramac
contracttype_idpuste1
contractmode_idpuste1
announcerpusteMiasto Jasło
deadlinepuste2019-07-25
publishfrompuste2019-07-10
publishtopuste2019-09-30
txtpuste

Dokumentacja - załącznik nr 4 do SIWZ

user_idpuste1771199
resource_idpuste17
language_idpuste1
deadlinetimepusteArray
2019-07-10 14:26:30  SŁAWOMIR MAĆKOŚ
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-07-10 14:44:07  SŁAWOMIR MAĆKOŚ
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-07-10 14:45:02  SŁAWOMIR MAĆKOŚ
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-07-30 09:08:39  SŁAWOMIR MAĆKOŚ
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-08-19 13:24:27  SŁAWOMIR MAĆKOŚ
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-08-29 10:41:01  SŁAWOMIR MAĆKOŚ
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-09-30 07:53:24 

Pole _archived wypełniono wartością 'true'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
_archivedpuste1
2019-09-30 07:53:24 
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się